Politika jakosti

Vedení společností ELECO VEP CZ s.r.o. a ELECO EUROPE s.r.o. dne 01.06.2010 schválilo tuto politiku jakosti:

Všichni pracovníci společností musí mít neustále na mysli spokojenost našich zákazníků a všechny činnosti podřídit tomuto cíli. Jenom spokojenost zákazníků opravňuje naší organizaci k přežití a prosperitě v tržní konkurenci jiných firem. Zejména u pracovníků marketingu a odbytu bude vyžadována vysoká úroveň komunikace se zákazníkem.

Vedení organizací bude důsledně vyžadovat svědomité plnění úkolů od všech pracovníků společností. Sledování nákladů na nejakostní produkci bude důsledně promítáno do systému odměňování.

Vrcholové vedení se zavazuje poskytnout všem pracovníkům potřebné pracovní vybavení k naplnění vytčeného cíle.

Všichni pracovníci společnosti, bez rozdílu pracovního zařazení, jsou školeni, vedeni a motivováni k docilování vysoké jakosti a aktivně se podílejí na nepřetržitém zdokonalování a zlepšování všech činností společnosti.

Nástrojem pro dosažení našeho strategického cíle je systém řízení jakosti. Od všech pracovníků bude přiměřeně k zastávané funkci vyžadována jeho znalost.