Obchodní podmínky

  1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prodávající a kupující uzavírají kupní smlouvu přednostně na základě písemného, příp. telefonického návrhu kupujícího (objednávky). Kupní smlouva je platná, dohodnou-li se obě strany písemně, faxem, popřípadě i telefonicky na množství a druhu zboží, jakož i na ceně, místu a době plnění.

 
  1. Smluvní cena

Smluvní cenou se rozumí cena udaná v ceníku platném v okamžiku uplatnění objednávky, pokud není dohodnuto jinak. Každý ceník má platnost do vydání ceníku s vyšším pořadovým číslem. U zboží neuvedeného v ceníku odsouhlasí smluvní cenu zboží prodávající s kupujícím při přijetí objednávky. Všechny ceny se rozumí bez DPH a bez transportu.

 
  1. Platnost ceníku a poskytované slevy

Ceník se vztahuje na velkoobchody, montážní firmy a na maloobchodní firmy. Při platbě v hotovosti nebo předfakturou se poskytuje sleva. Zákazníkům s opakovanými odběry mohou být v závislosti na velikosti objemu odebíraného zboží poskytnuty další slevy.

 
  1. Dodací lhůta

Ujednání o dodacích lhůtách se provádí přednostně písemnou formou. Výhodu zkrácení dodacích lhůt získávají kupující, kteří předloží v předstihu specifikace předpokládaného odběru zboží v dalším období. Při platbě předem je odběr zboží možný po připsání částky na účet dodavatele (popř. v hotovosti). Běžná dodací lhůta činí 10 dnů.

 
  1. Platební podmínky

Vlastnictví zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení ceny zboží.